Impressie afbeelding

vrijdag 27 september 2019

09:00 Registratie en Inloop

Pasfoto Patrick van Veen
Patrick van Veen Bioloog
Patrick van Veen  

09:30 Opening voorzitter DJS | plenair programma

Edin Hajder, voorzitter van De Jonge Specialist opent de dag.

Aansluitend komt Patrick van Veen aan het woord.
Patrick van Veen is een gedragsbioloog met een missie: wetenschap en onderzoek toegankelijk en toepasbaar te maken. Hij combineert daarbij onderzoek naar gedrag van mensen en apen en vertaalt deze kennis naar maatschappelijke thema’s: sociaal gedrag op de werkvloer, liefde, pesten bij kinderen en de wijze waarop we klanten kunnen verleiden.

In 2002 heeft hij Apemanagement® opgericht dat zich bezighoudt met trainingen en onderzoek. Regelmatig is hij te horen en te zien in de media om ons menselijke oergedrag uit te leggen. Hij is lid van het bestuur van het Jane Goodall institute. Hij schreef onder andere bestsellers als ‘Help, mijn baas is een aap!’ en ‘Dierbare Collega’s’.
 

10:30 Pauze | Informatiemarkt

11:00 Workshopronde 1

Pasfoto Hanneke de Kruijff
Hanneke de Kruijff Juridisch medewerker (Federatie Medisch Specialisten)
Hanneke de Kruijff  

11:00 Arbeidstijden en roosters

Voldoet mijn rooster wel? Is de dienstbelasting niet te zwaar? Hoe lang mag ik eigenlijk doorwerken? Hoe zit dat met compensatie? Leven deze en andere rooster- en dienstenvragen bij jou? Schrijf je dan in voor deze workshop!

Naast een algemeen deel, waarin wordt uitgelegd wat nu precies de regels zijn, is er ook voldoende ruimte voor de praktijk. Waar loop jij tegenaan en hoe kan je dit oplossen?
Pasfoto Belinda van de Lagemaat
Belinda van de Lagemaat senior adviseur Beroepsbelangen (Federatie Medisch Specialisten) Ramon van den Berg Senior adviseur Opleiding (Federatie Medisch Specialisten)
Belinda van de Lagemaat Ramon van den Berg  

11:00 Ben jij klaar voor netwerkgeneeskunde?

Netwerkgeneeskunde heeft de toekomst! De medisch specialist van de toekomst is onderdeel van een netwerk rond de patiënt. “Zorg wordt gepland rondom de patiënt, voor een deel fysiek en voor een deel virtueel. En het betekent dat het werk van de medisch specialist zich niet beperkt tot één gebouw of één lijn.

Veel handelingen die vroeger binnen de muren van het ziekenhuis plaatsvonden, vinden nu op andere plekken plaats. De lijnen gaan verdwijnen.” Dit is de ambitie die is opgenomen in het Visiedocument Medisch Specialist 2025. Maar wat is ‘netwerkgeneeskunde’? Wat betekent dit voor de rol van de medisch specialist in de toekomst? Wat heb je nodig om in netwerkgeneeskunde te kunnen participeren en word je in je opleiding al voorbereid?
Pasfoto Shirin Bemelmans - Lalezari
Shirin Bemelmans - Lalezari Cardiothoracaal chirurg en coach
Shirin Bemelmans - Lalezari  

11:00 Chirurg en coach: omgaan met weerstand in het ziekenhuis

Hoe doe je dat?
Als AIOS, maar ook als (jonge klare) specialist, kun je nogal eens geconfronteerd worden met weerstand. Bijvoorbeeld op het moment dat je je opleiding anders wil inrichten dan gebruikelijk is. Of als je als jonge collega samen gaat werken met een oudere 'rot in het vak' die duidelijk laat merken dat hij of zij het maar niks vindt, hoe jij het allemaal doet. 'Ik heb weken gemaakt van meer dan 100 uur toen ik in opleiding was, dus dat moet jij ook doen!' klinkt (helaas) nog steeds door ziekenhuisgangen. Maar wat als jij het nou juist dáárom anders wil gaan doen? Dat stuit op weerstand. Hoe ga je daar mee om? En hoe kun je daar doorheen breken en tóch datgene bereiken wat jíj wilt? Daarover gaan we het hebben in deze workshop.

De workshop wordt geleid door dr. Shirin Bemelmans-Lalezari, cardiothoracaal chirurg, coach én ervaringsdeskundige. Het wordt een interactieve workshop, waarbij je wordt uitgenodigd je verhaal te doen in een veilige setting en krijg je handvatten en tips om beter om te kunnen gaan met weerstand om je heen. Hierdoor kun je op een vitale manier je werk blijven uitoefenen en heb je er uiteindelijk minder last van.
 
Pasfoto Agatha Hielkema
Agatha Hielkema Jurist (VvAA)
Agatha Hielkema  

11:00 Een klacht, wat nu?

Ook aios krijgen regelmatig te maken met een klacht. In deze workshop leer je wat er bij komt kijken, maar ook hoe je kunt voorkomen dat je een klacht krijgt. Je krijgt praktische handvatten en herkenbare voorbeelden.

In deze workshop komen onderwerpen aan bod als:
■ Kan ik klachten voorkomen?
■ Wie klagen en wat voor klachten hebben zij precies?
■ Wat wordt van jou als arts verwacht?
■ Wat werkt wel, wat juist niet?
■ Wat doet een klachtenfunctionaris?
■ Wanneer komt een klacht terecht bij een externe Geschilleninstantie of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
■ Regionaal tuchtcollege: hoe verloopt een procedure en wat zijn eventuele gevolgen?
Pasfoto Monique Eland
Monique Eland Managing Consultant (BKV)
Monique Eland  

11:00 Effectief solliciteren

Wat voor arts word ik?
Wie geeft mij sollicitatieadvies? Hoe schrijf ik een indrukwekkende sollicitatiebrief? Hoe profileer ik me op social media? Wat is de beste manier om mezelf te presenteren? Deze, maar ook jouw brandende sollicitatievragen zullen worden besproken tijdens deze workshop. Je ontvangt tijdens de workshop nuttige tips met betrekking tot sollicitatievaardigheden en het gebruik van social media. Algemene informatie, maar bij voorkeur toegespitst op jouw valkuilen en vragen. Ons doel is namelijk dat jij de volgende sollicitatie vol zelfvertrouwen instapt!

Wil je een gratis cv check? Mail je cv dan uiterlijk 18 september 2019 naar m.eland@bkvgroup.eu o.v.v. Solliciteren DJS Congres. Je cv wordt dan, indien mogelijk, persoonlijk met je besproken tijdens de workshop of na afloop in onze stand tijdens het congres.

Deze workshop word je aangeboden door BKV.
Pasfoto Ernst Ziere
Ernst Ziere Directeur organisatie & financiering (Federatie Medisch Specialisten)
Ernst Ziere  

11:00 Geldstromen in de gezondheidszorg

In deze workshop krijg je een toelichting op de bekostiging van de gezondheidszorg in Nederland. Met name toegespitst op de medisch specialistische zorg. Van de premie die we betalen tot de wijze waarop het ziekenhuis en de medisch specialist wordt bekostigd.

■ Financieringsstromen in de curatieve zorg, o.a. DOT-systeem
■ Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg
■ Over macrokaders en marktwerking
■ Hoe ziet het bekostigingssysteem er de komende jaren uit
Pasfoto Barbara Doeleman
Barbara Doeleman (BFC Mindfulness & Compassie)
Barbara Doeleman  

11:00 Mindfulness

Mindfulnesskwaliteiten blijken bij te dragen aan het welzijn van de zorgprofessional, aan de kwaliteit van de geleverde zorg en aan goede relaties op het werk. Welke werkingsmechanismen spelen een rol? Hoe kan jij mindfulnessvaardigheden ontwikkelen? Welke rol speelt mindfulness binnen de CanMEDS? Er zal ook geoefend worden en je krijgt praktische tips hoe je mindfulness meteen binnen jouw werk kan ontwikkelen. Deze sessie is geschikt voor alle geïnteresseerden.

Deze workshop word je aangeboden door de Academie van Medisch Specialisten.
Pasfoto Sandra Dijkstra
Sandra Dijkstra Coach, eigenaar van bureau Flonk Coaching (ABN Amro)
Sandra Dijkstra  

11:00 Persoonlijk leiderschap

Hoe integreer ik dit in de opleiding?
Het ontwikkelen persoonlijk leiderschap helpt om meer regie te hebben in je opleiding met als resultaat dat je vaker de dingen doet die bij jou passen. Hierdoor ervaar je meer balans en werkplezier.

Deze workshop biedt inspiratie en handvatten om persoonlijk leiderschap te integreren in je opleiding.
Weten wat belangrijk voor je is, zorgt ervoor dat je keuzes kunt maken die bij jou passen waardoor je aan anderen kunt laten zien wat jouw toegevoegde waarde is.

Met hierin aandacht voor:
■ Leidinggeven aan jezelf
■ Samenwerken met je omgeving

Deze workshop word je aangeboden door ABN Amro.
Pasfoto Joanneke Kuppens
Joanneke Kuppens Verslavingsarts (ABS-artsen)
Joanneke Kuppens  

11:00 Selfcare is not selfish

In de drukte van de dag vergeet je wel eens goed voor jezelf te zorgen. Het ontwikkelen van coping strategieën die niet gezond voor je zijn ligt op de loer. Misschien speelt dit voor jou persoonlijk niet, maar zie je wel collega’s die moeite hebben hun hoofd boven water te houden. Deze workshop richt zich op het herkennen van vroege signalen van verslaving. Hoe herken je dit bij jezelf en bij anderen en wat kun je er mee doen? Hierbij gaan we ook in op de grenzen bij het zelf voorschrijven van medicatie of bij het gebruik van verslavende middelen.

Daarnaast bespreken we tijdens de workshop hoe de maatschappij, maar ook collega’s kijken naar middelengebruik onder artsen. Zijn artsen anders qua gevoeligheid voor verslaving dan niet-artsen? En hebben artsen door hun werk een andere rol in de maatschappij waardoor zij rekening moeten houden met hun alcohol en middelengebruik? Vanuit onze ervaring als ABS-artsen weten we dat problemen met middelengebruik vaak sluipend beginnen en dat vroegtijdig hulp zoeken zinvol is. Het gesprek hierover aan gaan met anderen is niet gemakkelijk.

Na het volgen van deze workshop, heb je concrete handvatten om coping strategieën te herkennen en het gesprek hierover aan te gaan met anderen. Daarnaast geven we je tips over goede zelfzorg. Want goede zelfzorg is niet zelfzuchtig. Eerder een must voor de patiëntveiligheid en om je vak goed en met plezier te kunnen uitoefenen.

Deze workshop word je aangeboden door ABS-artsen van de KNMG.
Pasfoto Irma Scholten
Irma Scholten Aios gynaecologie en bestuurslid De Jonge Specialist (De Jonge Specialist) Bas Meyer Viol Aios klinische fysica (KLIFOP)
Irma Scholten Bas Meyer Viol  

11:00 Technologische innovatie in de opleiding

De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel, en de arts van de toekomst moet hierop kunnen anticiperen en bij voorkeur hierin participeren. De Jonge Specialist ontwikkelde samen met de Federatie Medisch Specialisten een handreiking ‘technologische innovatie in de medische vervolgopleiding’.

In deze workshop presenteren we deze handreiking én gaan we aan de slag met hóe deze dan in de praktijk te brengen.
In deze workshop komt in ieder geval aan bod:

■ Wat het belang is van innovatie in de opleiding
■ Handvatten om zelf aan de slag te gaan met innovatie
■ Tips om het gesprek aan te gaan met je opleider
Pasfoto Karlijn Derksen
Karlijn Derksen Jurist (LAD)
Karlijn Derksen  

11:00 Werken in de GGZ nu en later

Ben je nu werkzaam als aios in de ggz of ga je straks als psychiater werken in een ggz-instelling? Dan is het nuttig om te weten welke arbeidsvoorwaarden op jou van toepassing zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met je salaris en je werktijden? Welke vergoedingen gelden voor diensten en op hoeveel verlofuren heb je recht?

In deze workshop komt het allemaal aan bod. Heb je zelf nu al vragen? Stel ze dan gerust aan de workshop-spreker Karlijn Derksen, arbeidsjurist voor het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Zij kan je input in de workshop verwerken. Je kunt Karlijn mailen via k.derksen@lad.nl
Pasfoto Daphne Huskens
Daphne Huskens Jurist (Federatie Medisch Specialisten) Annemarie Ludwig Arbeidsrechtjurist (Federatie Medisch Specialisten)
Daphne Huskens Annemarie Ludwig  

11:00 Werken in dienstverband / werken in vrij beroep

De overeenkomsten en verschillen van beide werkvormen op een rij, zowel in argumenten als cijfers.
Hierdoor kun je straks de gevolgen van de keuze voor de ene of de andere werkvorm beter overzien.

Met daarin onder andere:
■ Wat betekenen beide werkvormen in de dagelijkse praktijk, zowel in het algemeen als voor de individuele medisch specialist?
■ Wat is goed om te weten over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en de cao UMC?
■ Hoe is je positionering als medisch specialist in beide werkvormen geregeld?
■ Met welke aspecten krijg je te maken bij toetreding tot een medisch specialistisch bedrijf?
■ Goodwill; wat is het, hoe wordt het berekend en hoe financier je dit?

11:00 Ik volg geen workshop

12:15 Lunch | Informatiemarkt

Pasfoto Hein Brackel
Hein Brackel kinderarts, voorzitter Raad Opleiding (Federatie Medisch Specialisten)
Hein Brackel  

13:30 Opleidingsprijs 2019 - Voorzitter Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten

13:45 Plenair programma - Omdenken

Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster en samen met zijn collega's geeft hij trainingen, shows en workshops aan bedrijven en particulieren. Steeds meer mensen en organisaties leren hoe ze in plaats van op een ja-maar-manier op een ja-en-manier in het leven kunnen staan.
 

14:30 Workshopronde 2

Pasfoto Gerda Zeeman
Gerda Zeeman Gynaecoloog en coach voor zorgverleners (Tjongerschans Ziekenhuis in Heerenveen)
Gerda Zeeman  

14:30 Als je zelf het slechte nieuws bent

In deze workshop word je geïnspireerd om een dialoog op gang te brengen en bewustzijn te creëren binnen je eigen organisatie en krijg je handvatten om effectief om te gaan met de persoonlijke en professionele impact van een medisch incident. Je leert hoe op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde inzichten je kunnen helpen op een goede manier om te gaan met de impact van een incident en zelf overeind te blijven als je zelf het slechte nieuws bent.

■ Hoe is de patiëntveiligheidscultuur anno 2019 in jouw ziekenhuis/afdeling ?
■ Hoe maak je feilbaarheid in de zorg bespreekbaar?
■ Wat zijn de basis ingrediënten om met onverwachte uitkomsten om te gaan en wat kunnen de gevolgen zijn?

 
Pasfoto Ramon van den Berg
Ramon van den Berg Senior adviseur Opleiding (Federatie Medisch Specialisten) Belinda van de Lagemaat senior adviseur Beroepsbelangen (Federatie Medisch Specialisten)
Ramon van den Berg Belinda van de Lagemaat  

14:30 Ben jij klaar voor netwerkgeneeskunde?

Netwerkgeneeskunde heeft de toekomst! De medisch specialist van de toekomst is onderdeel van een netwerk rond de patiënt. “Zorg wordt gepland rondom de patiënt, voor een deel fysiek en voor een deel virtueel. En het betekent dat het werk van de medisch specialist zich niet beperkt tot één gebouw of één lijn.

Veel handelingen die vroeger binnen de muren van het ziekenhuis plaatsvonden, vinden nu op andere plekken plaats. De lijnen gaan verdwijnen.” Dit is de ambitie die is opgenomen in het Visiedocument Medisch Specialist 2025. Maar wat is ‘netwerkgeneeskunde’? Wat betekent dit voor de rol van de medisch specialist in de toekomst? Wat heb je nodig om in netwerkgeneeskunde te kunnen participeren en word je in je opleiding al voorbereid?
Pasfoto Boudewijn Soetens
Boudewijn Soetens Innovation & Strategy Director (TIAS/VanBerlo) Maayke de Brouwer Senior Strategist Innovation (TIAS/VanBerlo)
Boudewijn Soetens Maayke de Brouwer  

14:30 Design Thinking

Krachtige tool voor probleemoplossing en innovatie
De zorg verandert razendsnel. Maatschappelijke veranderingen, financiële druk op het zorgstelsel, medisch-inhoudelijke innovatie en veel meer zaken zorgen ervoor, dat traditionele manieren van problemen oplossen niet meer werken voor de complexe vraagstukken van vandaag.
Design thinking andere aanpak voor innovatie die jou kan helpen in je dagelijkse werk, bij ziekenhuis-brede en andere grote projecten. Bij Design Thinking gaat het er om dat je een vraagstuk op een andere manier verkent, waarin drijfveren en behoeften van de betrokken stakeholders centraal staan. Op die manier kom je tot nieuwe inzichten, die helpen om keuzes te maken en ideeën te ontwikkelen die van toegevoegde waarde zijn voor alle belanghebbenden en leiden tot succesvolle oplossingen.

Design thinking kan jou helpen om complexe problemen op te lossen en tot concrete innovaties te komen binnen jouw organisatie! In deze workshop komt in elk geval aan bod:
■ Wat is design thinking, hoe zien de aanpak en het proces eruit
■ Inspirerende cases die aansluiten bij vraagstukken in de gezondheidszorg.
■ Hoe leg je de link naar jouw eigen beroepspraktijk?

Deze workshop word je aangeboden door Tias.
Pasfoto Agatha Hielkema
Agatha Hielkema Jurist (VvAA)
Agatha Hielkema  

14:30 Een klacht, wat nu?

Ook aios krijgen regelmatig te maken met een klacht. In deze workshop leer je wat er bij komt kijken, maar ook hoe je kunt voorkomen dat je een klacht krijgt. Je krijgt praktische handvatten en herkenbare voorbeelden.

In deze workshop komen onderwerpen aan bod als:
■ Kan ik klachten voorkomen?
■ Wie klagen en wat voor klachten hebben zij precies?
■ Wat wordt van jou als arts verwacht?
■ Wat werkt wel, wat juist niet?
■ Wat doet een klachtenfunctionaris?
■ Wanneer komt een klacht terecht bij een externe Geschilleninstantie of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
■ Regionaal tuchtcollege: hoe verloopt een procedure en wat zijn eventuele gevolgen?
Pasfoto Dino Jongsma
Dino Jongsma arbeidsrechtjurist (Federatie Medisch Specialisten)
Dino Jongsma  

14:30 Flexibel werken

Als je in opleiding bent, maar ook als anios, is het een uitdaging om werk en privé in balans te houden. Deeltijd werken kan hierbij een oplossing zijn. Tijdens deze workshop legt een jurist je uit op welke arbeidsvoorwaarden je een beroep kan doen om (tijdelijk) deeltijd te gaan werken. Ook geeft hij tips hoe hierover het gesprek aan te gaan met je opleider c.q. werkgever. De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:
■ Wil je minder of meer werken?
■ Wil je weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Arbeid en Zorg?
■ Is een vast contract nog wel de norm?
■ Welke mogelijkheden geeft een ZZP-schap?
■ Wil je weten welke juridische mogelijkheden er zijn?
Pasfoto Ina Giesen
Ina Giesen Trainer (VvAA Opleidingen en teamcoaching)
Ina Giesen  

14:30 Hoe houd ik alle ballen in de lucht? (let op deze workshop duurt twee rondes)

Timemanagement
Hoe blijf je baas over je eigen kostbare tijd. In deze workshop over timemanagement leer je de belangrijkste tijdsverspillers in je werk kennen. Met deze kennis kan je je tijd beter plannen, je prioriteiten beter stellen en keuzes maken. Je krijgt allerlei praktische tips en adviezen om je tijd beter te sturen en te zorgen voor balans tussen patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling.

■ Wat zijn tijdverspillers in je werk
■ Balans patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling
■ Prioriteiten stellen.
■ Tijd vrijmaken is keuzes maken
Pasfoto Marjolein Hamer
Marjolein Hamer coach, trainer, spreker, eigenaar van bureau Dons (Movir)
Marjolein Hamer  

14:30 Loopbaanbegeleiding: ben ik op de goede weg?

Het aantal opleidingsplekken daalt, waardoor er meer concurrentie is om een opleidingsplek te bemachtigen. Tegelijkertijd zien we dat steeds meer anios en arts-onderzoekers twijfelen of ze überhaupt wel een vervolgopleiding willen doen. Aios die wel al in opleiding zijn, zien we ook steeds vaker stoppen met de opleiding vanwege diverse redenen. 
 
Stel jij jezelf ook wel eens de vraag of medisch specialist worden wel de juiste keuze is voor jou. Of wil je misschien iets anders? Je keuze nu bepaalt een groot deel van je leven. Kom daarom naar deze workshop om te onderzoeken of je nog steeds achter je keuze staat en om te ontdekken welke factoren voor jou doorslaggevend zijn. De volgende vragen komen aan bod:
■ Wat maakte dat je ervoor koos om arts/specialist te worden?
■ Welke aspecten van dit vak vind je geweldig en geven je energie?
■ Wat valt je tegen en kost je energie?
■ Zijn er factoren waar je invloed op kunt uitoefenen om je motivatie weer terug te vinden?
■ Wat zijn je belangrijkste waarden?
■ Stel je wint de staatsloterij en je hoeft niet meer te werken voor je inkomsten, wat zou je dan gaan doen?

Deze workshop word je aangeboden door Movir.
Pasfoto Robert Barendse
Robert Barendse Cao onderhandelaar (LAD/FBZ)
Robert Barendse  

14:30 Onderhandelen

Onderhandelen is echter niet alleen voorbehouden aan professionele onderhandelaars. Iedereen moet in het dagelijks leven onderhandelen; of het nou gaat over een vergoeding voor opleidingskosten, het maken van afspraken over je rooster of het sluiten van je eerste arbeidsovereenkomst in een zorginstelling. Maar hoe onderhandel je effectief? Wanneer moet je je bikkelhard opstellen en wanneer kun je beter wat toegeeflijker zijn? En hoe zorg je dat je niet in de valkuilen stapt van aardig willen zijn, alles of niets spelen en emotioneel worden?

Tijdens deze workshop krijg je een inkijkje in de kunst van het onderhandelen. De workshop biedt je handvatten waar je nu, tijdens je opleiding, en straks, als je écht aan het werk gaat, wat aan hebt.
Pasfoto Sandra Dijkstra
Sandra Dijkstra Coach, eigenaar van bureau Flonk Coaching (ABN Amro)
Sandra Dijkstra  

14:30 Persoonlijk leiderschap

Hoe integreer ik dit in de opleiding?
Het ontwikkelen persoonlijk leiderschap helpt om meer regie te hebben in je opleiding met als resultaat dat je vaker de dingen doet die bij jou passen. Hierdoor ervaar je meer balans en werkplezier.

Deze workshop biedt inspiratie en handvatten om persoonlijk leiderschap te integreren in je opleiding.
Weten wat belangrijk voor je is, zorgt ervoor dat je keuzes kunt maken die bij jou passen waardoor je aan anderen kunt laten zien wat jouw toegevoegde waarde is.

Met hierin aandacht voor:
■ Leidinggeven aan jezelf
■ Samenwerken met je omgeving


Deze workshop word je aangeboden door ABN Amro.
Pasfoto Edwin Pijpers
Edwin Pijpers Manager financiële planning (SPMS) Alexander Crijns Jurist (LAD)
Edwin Pijpers Alexander Crijns  

14:30 Wat je moet weten over jouw financiële situatie nu, straks en later

Al tijdens het aios-schap en daaropvolgend in de tijd als medisch specialist is het belangrijk om bezig te zijn met later, want later kan ook al morgen zijn. In deze workshop lichten we de drie pensioenregelingen toe. Je hebt nu tijdens de opleiding al te maken met overgang van pensioenfondsen. Wat betekent dit voor jouw pensioenopbouw? En maakt het uit of je als medisch specialist gaat werken in vrij beroep, of dienstverband in de academie of in een algemeen ziekenhuis? Maar dat is als alles goed gaat tijdens jouw carrière. Sta je er wel eens bij stil of je alles goed geregeld hebt als je arbeidsongeschikt raakt, of voor jouw gezin bij overlijden?

In deze workshop worden deze zaken besproken.
■ Pensioenregelingen PFZW en SPMS
■ Inkomen en uitgaven nu en later, vermogensopbouw
■ Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid of overlijden?
■ Wat gebeurt er bij pensionering?
■ Waardeoverdracht pensioenaanspraken bij verandering werkkring

Deze workshop word je aangeboden door SPMS.
Pasfoto Karlijn Derksen
Karlijn Derksen Jurist (LAD)
Karlijn Derksen  

14:30 Werken in de GGZ nu en later

Ben je nu werkzaam als aios in de ggz of ga je straks als psychiater werken in een ggz-instelling? Dan is het nuttig om te weten welke arbeidsvoorwaarden op jou van toepassing zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met je salaris en je werktijden? Welke vergoedingen gelden voor diensten en op hoeveel verlofuren heb je recht?

In deze workshop komt het allemaal aan bod. Heb je zelf nu al vragen? Stel ze dan gerust aan de workshop-spreker Karlijn Derksen, arbeidsjurist voor het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Zij kan je input in de workshop verwerken. Je kunt Karlijn mailen via k.derksen@lad.nl
Pasfoto Daphne Huskens
Daphne Huskens Jurist (Federatie Medisch Specialisten) Annemarie Ludwig Arbeidsrechtjurist (Federatie Medisch Specialisten)
Daphne Huskens Annemarie Ludwig  

14:30 Werken in dienstverband / werken in vrij beroep

De overeenkomsten en verschillen van beide werkvormen op een rij, zowel in argumenten als cijfers.
Hierdoor kun je straks de gevolgen van de keuze voor de ene of de andere werkvorm beter overzien.

Met daarin onder andere:
  • Wat betekenen beide werkvormen in de dagelijkse praktijk, zowel in het algemeen als voor de individuele medisch specialist?
  • Wat is goed om te weten over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en de cao UMC?
  • Hoe is je positionering als medisch specialist in beide werkvormen geregeld?
  • Met welke aspecten krijg je te maken bij toetreding tot een medisch specialistisch bedrijf?
  • Goodwill; wat is het, hoe wordt het berekend en hoe financier je dit?

14:30 Ik volg geen workshop

15:55 Workshopronde 3

Pasfoto Gerda Zeeman
Gerda Zeeman Gynaecoloog en coach voor zorgverleners (Tjongerschans Ziekenhuis in Heerenveen)
Gerda Zeeman  

15:55 Als je zelf het slechte nieuws bent

In deze workshop word je geïnspireerd om een dialoog op gang te brengen en bewustzijn te creëren binnen je eigen organisatie en krijg je handvatten om effectief om te gaan met de persoonlijke en professionele impact van een medisch incident. Je leert hoe op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde inzichten je kunnen helpen op een goede manier om te gaan met de impact van een incident en zelf overeind te blijven als je zelf het slechte nieuws bent.

■ Hoe is de patiëntveiligheidscultuur anno 2019 in jouw ziekenhuis/afdeling ?
■ Hoe maak je feilbaarheid in de zorg bespreekbaar?
■ Wat zijn de basis ingrediënten om met onverwachte uitkomsten om te gaan en wat kunnen de gevolgen zijn?
Pasfoto Hanneke de Kruijff
Hanneke de Kruijff Juridisch medewerker (Federatie Medisch Specialisten)
Hanneke de Kruijff  

15:55 Arbeidstijden en roosters

Voldoet mijn rooster wel? Is de dienstbelasting niet te zwaar? Hoe lang mag ik eigenlijk doorwerken? Hoe zit dat met compensatie? Leven deze en andere rooster- en dienstenvragen bij jou? Schrijf je dan in voor deze workshop!

Naast een algemeen deel, waarin wordt uitgelegd wat nu precies de regels zijn, is er ook voldoende ruimte voor de praktijk. Waar loop jij tegenaan en hoe kan je dit oplossen?
Pasfoto Monique Eland
Monique Eland Managing Consultant (BKV)
Monique Eland  

15:55 Effectief solliciteren

Wie geeft mij sollicitatieadvies? Hoe schrijf ik een indrukwekkende sollicitatiebrief? Hoe profileer ik me op social media? Wat is de beste manier om mezelf te presenteren? Deze, maar ook jouw brandende sollicitatievragen zullen worden besproken tijdens deze workshop. Je ontvangt tijdens de workshop nuttige tips met betrekking tot sollicitatievaardigheden en het gebruik van social media. Algemene informatie, maar bij voorkeur toegespitst op jouw valkuilen en vragen. Ons doel is namelijk dat jij de volgende sollicitatie vol zelfvertrouwen instapt!

Wil je een gratis cv check? Mail je cv dan uiterlijk 18 september 2019 naar m.eland@bkvgroup.eu o.v.v. Solliciteren DJS Congres. Je cv wordt dan, indien mogelijk, persoonlijk met je besproken tijdens de workshop of na afloop in onze stand tijdens het congres.

Deze workshop word je aangeboden door BKV.
Pasfoto Dino Jongsma
Dino Jongsma arbeidsrechtjurist (Federatie Medisch Specialisten)
Dino Jongsma  

15:55 Flexibel werken

Als je in opleiding bent, maar ook als anios, is het een uitdaging om werk en privé in balans te houden. Deeltijd werken kan hierbij een oplossing zijn. Tijdens deze workshop legt een jurist je uit op welke arbeidsvoorwaarden je een beroep kan doen om (tijdelijk) deeltijd te gaan werken. Ook geeft hij tips hoe hierover het gesprek aan te gaan met je opleider c.q. werkgever. De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:
■ Wil je minder of meer werken?
■ Wil je weten welke mogelijkheden er zijn binnen de Wet Arbeid en Zorg?
■ Is een vast contract nog wel de norm?
■ Welke mogelijkheden geeft een ZZP-schap?
■ Wil je weten welke juridische mogelijkheden er zijn?
Pasfoto Ernst Ziere
Ernst Ziere Directeur organisatie & financiering (Federatie Medisch Specialisten)
Ernst Ziere  

15:55 Geldstromen in de gezondheidszorg

In deze workshop krijg je een toelichting op de bekostiging van de gezondheidszorg in Nederland. Met name toegespitst op de medisch specialistische zorg. Van de premie die we betalen tot de wijze waarop het ziekenhuis en de medisch specialist wordt bekostigd.

■ Financieringsstromen in de curatieve zorg, o.a. DOT-systeem
■ Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg
■ Over macrokaders en marktwerking
■ Hoe ziet het bekostigingssysteem er de komende jaren uit
Pasfoto Ina Giesen
Ina Giesen Trainer (VvAA Opleidingen en teamcoaching)
Ina Giesen  

15:55 Hoe houd ik alle ballen in de lucht? (let op deze workshop duurt twee rondes)

Pasfoto Marjolein Hamer
Marjolein Hamer coach, trainer, spreker, eigenaar van bureau Dons (Movir)
Marjolein Hamer  

15:55 Loopbaanbegeleiding: ben ik op de goede weg?

Het aantal opleidingsplekken daalt, waardoor er meer concurrentie is om een opleidingsplek te bemachtigen. Tegelijkertijd zien we dat steeds meer anios en arts-onderzoekers twijfelen of ze überhaupt wel een vervolgopleiding willen doen. Aios die wel al in opleiding zijn, zien we ook steeds vaker stoppen met de opleiding vanwege diverse redenen. 
 
Stel jij jezelf ook wel eens de vraag of medisch specialist worden wel de juiste keuze is voor jou. Of wil je misschien iets anders? Je keuze nu bepaalt een groot deel van je leven. Kom daarom naar deze workshop, om te onderzoeken of je nog steeds achter je keuze staat en om te ontdekken welke factoren voor jou doorslaggevend zijn. De volgende vragen komen aan bod:
■ Wat maakte dat je ervoor koos om arts/specialist te worden?
■ Welke aspecten van dit vak vind je geweldig en geven je energie?
■ Wat valt je tegen en kost je energie?
■ Zijn er factoren waar je invloed op kunt uitoefenen om je motivatie weer terug te vinden?
■ Wat zijn je belangrijkste waarden?
■ Stel je wint de staatsloterij en je hoeft niet meer te werken voor je inkomsten, wat zou je dan gaan doen?

Deze workshop word je aangeboden door Movir.
Pasfoto Barbara Doeleman
Barbara Doeleman (BFC Mindfulness & Compassie)
Barbara Doeleman  

15:55 Mindfulness

Mindfulnesskwaliteiten blijken bij te dragen aan het welzijn van de zorgprofessional, aan de kwaliteit van de geleverde zorg en aan goede relaties op het werk. Welke werkingsmechanismen spelen een rol? Hoe kan jij mindfulnessvaardigheden ontwikkelen? Welke rol speelt mindfulness binnen de CanMEDS? Er zal ook geoefend worden en je krijgt praktische tips hoe je mindfulness meteen binnen jouw werk kan ontwikkelen. Deze sessie is geschikt voor alle geïnteresseerden.

Deze workshop word je aangeboden door de Academie van Medisch Specialisten.
Pasfoto Joanneke Kuppens
Joanneke Kuppens Verslavingsarts (ABS-artsen)
Joanneke Kuppens  

15:55 Selfcare is not selfish

In de drukte van de dag vergeet je wel eens goed voor jezelf te zorgen. Het ontwikkelen van coping strategieën die niet gezond voor je zijn ligt op de loer. Misschien speelt dit voor jou persoonlijk niet, maar zie je wel collega’s die moeite hebben hun hoofd boven water te houden. Deze workshop richt zich op het herkennen van vroege signalen van verslaving. Hoe herken je dit bij jezelf en bij anderen en wat kun je er mee doen? Hierbij gaan we ook in op de grenzen bij het zelf voorschrijven van medicatie of bij het gebruik van verslavende middelen.

Daarnaast bespreken we tijdens de workshop hoe de maatschappij, maar ook collega’s kijken naar middelengebruik onder artsen. Zijn artsen anders qua gevoeligheid voor verslaving dan niet-artsen? En hebben artsen door hun werk een andere rol in de maatschappij waardoor zij rekening moeten houden met hun alcohol en middelengebruik? Vanuit onze ervaring als ABS-artsen weten we dat problemen met middelengebruik vaak sluipend beginnen en dat vroegtijdig hulp zoeken zinvol is. Het gesprek hierover aan gaan met anderen is niet gemakkelijk.

Na het volgen van deze workshop, heb je concrete handvatten om coping strategieën te herkennen en het gesprek hierover aan te gaan met anderen. Daarnaast geven we je tips over goede zelfzorg. Want goede zelfzorg is niet zelfzuchtig. Eerder een must voor de patiëntveiligheid en om je vak goed en met plezier te kunnen uitoefenen.

Deze workshop word je aangeboden door ABS-artsen van de KNMG.
Pasfoto Irma Scholten
Irma Scholten Aios gynaecologie en bestuurslid De Jonge Specialist (De Jonge Specialist) Bas Meyer Viol Aios klinische fysica (KLIFOP)
Irma Scholten Bas Meyer Viol  

15:55 Technologische innovatie in de opleiding

De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel, en de arts van de toekomst moet hierop kunnen anticiperen en bij voorkeur hierin participeren. De Jonge Specialist ontwikkelde samen met de Federatie Medisch Specialisten een handreiking ‘technologische innovatie in de medische vervolgopleiding’.

In deze workshop presenteren we deze handreiking én gaan we aan de slag met hóe deze dan in de praktijk te brengen.
In deze workshop komt in ieder geval aan bod:

■ Wat het belang is van innovatie in de opleiding
■ Handvatten om zelf aan de slag te gaan met innovatie
■ Tips om het gesprek aan te gaan met je opleider
Pasfoto Edwin Pijpers
Edwin Pijpers Manager financiële planning (SPMS) Alexander Crijns Jurist (LAD)
Edwin Pijpers Alexander Crijns  

15:55 Wat je moet weten over jouw financiële situatie nu, straks en later

Al tijdens het aios-schap en daaropvolgend in de tijd als medisch specialist is het belangrijk om bezig te zijn met later, want later kan ook al morgen zijn. In deze workshop lichten we de drie pensioenregelingen toe. Je hebt nu tijdens de opleiding al te maken met overgang van pensioenfondsen. Wat betekent dit voor jouw pensioenopbouw? En maakt het uit of je als medisch specialist gaat werken in vrij beroep, of dienstverband in de academie of in een algemeen ziekenhuis? Maar dat is als alles goed gaat tijdens jouw carrière. Sta je er wel eens bij stil of je alles goed geregeld hebt als je arbeidsongeschikt raakt, of voor jouw gezin bij overlijden?

In deze workshop worden deze zaken besproken.
■ Pensioenregelingen PFZW en SPMS
■ Inkomen en uitgaven nu en later, vermogensopbouw
■ Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid of overlijden?
■ Wat gebeurt er bij pensionering?
■ Waardeoverdracht pensioenaanspraken bij verandering werkkring

Deze workshop word je aangeboden door SPMS.
Pasfoto Daphne Huskens
Daphne Huskens Jurist (Federatie Medisch Specialisten) Annemarie Ludwig Arbeidsrechtjurist (Federatie Medisch Specialisten)
Daphne Huskens Annemarie Ludwig  

15:55 Werken in dienstverband / werken in vrij beroep

De overeenkomsten en verschillen van beide werkvormen op een rij, zowel in argumenten als cijfers.
Hierdoor kun je straks de gevolgen van de keuze voor de ene of de andere werkvorm beter overzien.

Met daarin onder andere:
■ Wat betekenen beide werkvormen in de dagelijkse praktijk, zowel in het algemeen als voor de individuele medisch specialist?
■ Wat is goed om te weten over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en de cao UMC?
■ Hoe is je positionering als medisch specialist in beide werkvormen geregeld?
■ Met welke aspecten krijg je te maken bij toetreding tot een medisch specialistisch bedrijf?
■ Goodwill; wat is het, hoe wordt het berekend en hoe financier je dit?

15:55 Ik volg geen workshop

17:10 Fileborrel